Zapraszam na relację z koncertu dobroczynnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych „Oni są”. Wystąpiły zespoły „Emu on the road”, Vaga Bond” oraz „Rezydent-Fixer”. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na dofinansowanie rehabilitacji i terapii podopiecznych stowarzyszenia.